LigitPay


Namen in cilj RRI projekta je razviti visokotehnološki sistem LigitPay z vmesnikom Omni Payment
Gateway. Nudil bo sistemsko integracijo večjega števila ponudnikov storitev prenosa e-sredstev, torej
inovativen poslovni model z enim komunikacijskim protokolom in eno varno povezavo na multi-POS
terminalu. Sistem bo na novo vzpostavil verigo trgovec –banka – trgovec in jo bo dopolnil s storitvami,
ki jih klasične banke ne podpirajo. Vmesni člen bo naša inovativna infrastruktura, s katero bo trgovec
zadovoljil potrebe modernih potrošnikov. Dodatni funkciji, ki jih centraliziran sistem prenosa omogoča
in ki jih bomo tekom RRI projekta razvili, bosta sistem nadzora zasičenosti mreže in »semafor«
javljanja prodajnemu mestu o izvedljivosti transakcije, s katerima bomo omogočili hiter in zanesljiv
prenos e-sredstev.
Z našim produktom in storitvami, ki jih bo ta omogočal, bomo bistveno izboljšali tehnološke možnosti
trgovcev za poslovanje s širokim naborom e-sredstev, kar vključuje tudi virtualne valute ali
kriptovalute, različne ponudnike plačilnih storitev in e-denarnic ter vrednostnice, dostopnim kar na
obstoječih POS terminalih. Vrednost celotnega projekta je 1.135.384,62 EUR. Naložbo sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si)