LADIT

Kot odgovor na družbene spremembe in zahteve naših strank po modernizaciji poslovanja je vodstvo skupaj z zaposlenimi za obdobje naslednjih petih let pripravilo strateški načrt delovanja, v katerem smo skušali slediti današnjim trendom v okolju. Posodobili smo vizijo in naše poslanstvo, dopolnili naše ključne vrednote in dele notranje kulture ter določili ključne deležnike in oceno njihovih pričakovanj. Prepoznati smo morali ključne izzive s katerimi se bomo srečali in definirati naše cilje na ključnih strateških področjih.

Za uspešno izpeljavo digitalne transformacije podjetja in digitalizacijo poslovanja je obvezna ustrezna strojna, programska in omrežna oprema, saj je brez nje nemogoče slediti vsem zahtevnejšim izzivom, ki jih takšne spremembe prinašajo. Ustrezna strojna in programska oprema je namreč ključna za varnost IT sistemov, ki je ob digitalizaciji vseh podatkov ključna za nemoteno delovanje podjetja. Za rešitev tega izziva smo zasnovali poseben projekt digitalizacije opreme in procesov, ki naj bi zagotovil nadgradnjo in ureditev trenutnih vrzeli na tem področju.

Na področju kibernetske varnosti moramo poskrbeti, da se vzpostavi program in procese zagotavljanja kibernetske varnosti s penetracijskimi testiranji. Rezultati bodo predstavljali temelj prenove in nadgradnje sistemske varnosti. Ker je za varnost sistema ključna tudi varna uporaba le-tega, bodo zunanji in interni strokovnjaki skrbeli za ustrezno izobraževanje, vzdrževanje in nadgrajevanje znanja in digitalnih kompetenc uporabnikov sistema.

Sama digitalna transformacija in njena uspešna izvedba izhaja iz digitalne kulture podjetja, ki jo sestavlja skupek globoko zakoreninjenih prepričanj, sprejetih norm in vedenj.

Cilj operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja, izboljšanje kompetenc zaposlenih in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.