HYPER LAB Rimac-Lastinski

Namen projekta HYPER E-CAR LAB je razviti visoko tehnološki laboratorij, ki bo omogočal testiranje baterij, elektromotorjev oz. pogonov in elektronike za baterije električnih avtomobilov visoke zmogljivosti, t.i. »hypercars« 1 ter strukturirano shranjevanje, obdelavo in analizo preko testiranja pridobljenih podatkov s pomočjo  programskega sistema Big Data Ready. Z razvojem laboratorija želimo odgovoriti na potrebo, ki prihaja iz vrst najnaprednejših podjetij v avtomobilski industriji po tehnologiji, ki bi omogočila testiranje baterij in pogonskih sklopov z veliko električno močjo. Inženirsko razumevanje posameznih gradnikov, njihova interakacija in rast kompleksnosti z rastjo stopnje interakcije, je osnova za uspešno razvojno implementacijsko izvedbo vseh merilnih mest za kvalitetno izvajanje meritev, zajemanje in procesiranje podatkov. Rezultati laboratorijskih meritev, bodo referenčna točka največjim proizvajalcem avtomobilov na svetu, za njihovo uspešnost pri razvoju novih avtomobilov in komponent avtomobilov kot so: baterija, elektromotor in močnostna elektronika. Zaradi kompleksnosti sistemov v avtomobilu in stopnje interakcij podsistemov, smo na projekt angažirali multidisciplinarni team inženirjev. Inženirji elektrotehnike pokrivajo področje delovanja močnostne elektronike in komponent, meritve električnih veličin in parametrov komponent in sistemov, ki se testirajo, metodologije meritev, zajemanja podatkov in razvoj programske kode. Inženirji strojništva pokrivajo področje dinamike posameznih komponent, potrebne konstrukcijske rešitve nameščanja merilnih mest, potrebnih konstrukcijskih rešitev priprav, kamor se namestijo komponente in sklopi, ki se testirajo in konstrukcija celotnega okolja merilnega sistema. Inženirji računalništva pokrivajo področje izvedbe višjenivojskih programskih rešitev, procesiranje podatkov, orodja za analitiko podatkov, shranjevanje podatkov in njihovo uporabo skozi čas/časovno komponento in pripravo poročil o rezultatih.


Projekt razvijamo v partnerstvu: